Gemiddelde cijfer berekenen (met weging)? Online calculator!

Wil je jouw gemiddelde cijfer berekenen, met weging? Dat kan op deze pagina! Het gemiddelde toetscijfer is meestal een gewogen gemiddelde (uitleg) van al je toetscijfers. Hierbij tellen SO’s (schriftelijke overhoringen) meestal minder zwaar mee dan repetities (ofwel een proefwerk). Zo kan een SO bijvoorbeeld maar 1× meetellen, en een repetitie (ofwel proefwerk) bijvoorbeeld 3×.… Lees meer »

Gewogen gemiddelde berekenen? Online gewogen gemiddelde berekenen!

Wil je het gewogen gemiddelde van twee of meer waarden berekenen? Er is een verschil tussen een gewogen gemiddelde en een een ‘normaal’ gemiddelde. Bij een gewogen gemiddelde krijgt elke waarde ook een bepaalde weegfactor mee. Het gewogen gemiddelde reken je uit door eerst elke waarde te vermenigvuldigen met zijn bijbehorende weegfactor. Vervolgens tel je… Lees meer »

Gemiddelde berekenen? Online gemiddelde berekenen!

Wil je het gemiddelde van twee of meer waarden berekenen? Het gemiddelde is de som van alle getallen, gedeeld door het aantal getallen. Je kunt het gemiddelde op deze pagina online berekenen. Je vindt hieronder namelijk twee calculators voor het berekenen van het gemiddelde: Voor het berekenen van het gemiddelde van 2 verschillende waarden Voor… Lees meer »