Over OnlineUitrekenen.nl

Op OnlineUitrekenen.nl vind je calculators waarmee je gemakkelijk bepaalde berekeningen kunt uitvoeren. Daarnaast zijn er ook vele webtools te vinden. Alle (reken)tools op deze site zijn gratis te gebruiken.

Uitgever

OnlineUitrekenen.nl is een uitgave van:

Gains Media
KVK-nummer: 67802850
BTW-id: NL002200005B56

Contact: stuur een e-mail

Redactie

Hoofdredacteur: ing. G.T. Lobbrecht (Civiele Techniek).

Algemene disclaimer

Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor correcte informatie, maar kunnen de correctheid van informatie niet garanderen. Foutje ontdekt? Laat het weten!

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de getoonde informatie, of de juistheid en volledigheid hiervan. De informatie op deze site is bedoeld voor algemene doeleinden, en is geen advies. Als u beslissingen maakt op basis van de door ons getoonde informatie, zijn deze voor uw eigen risico.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden overgenomen, verspreid, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hieronder vallen alle teksten, afbeeldingen, en programmacode/scripts.

Als uitzondering hierop, is het toegestaan om citaten te gebruiken met een bronvermelding. Neem hierbij een hyperlink op naar de bron.