Gewogen gemiddelde berekenen? Online gewogen gemiddelde berekenen!

Wil je het gewogen gemiddelde van twee of meer waarden berekenen? Er is een verschil tussen een gewogen gemiddelde en een een ‘normaal’ gemiddelde.

Bij een gewogen gemiddelde krijgt elke waarde ook een bepaalde weegfactor mee. Het gewogen gemiddelde reken je uit door eerst elke waarde te vermenigvuldigen met zijn bijbehorende weegfactor. Vervolgens tel je de uitkomst hiervan bij elkaar op, om tot een totaal te komen. De laatste stap is om dit totaal te delen door de som van alle weegfactoren.

In formuleform:

Gewogen gemiddelde = som waarden × weegfactoren / som weegfactoren

Hieronder een voorbeeld:

Bereken het gewogen gemiddelde van de onderstaande waarden:

  • Waarde A: 10, weegfactor: 2
  • Waarde B: 5, weegfactor: 3

Gewogen gemiddeld = (10×2) + (5×2) / (2 + 3) = 20 / 5 = 7

Wil je het gewogen gemiddelde automatisch uitrekenen? Gebruik dan onze online calculator. Je kunt hier maximaal 10 verschillende waarden en wegingen invoeren. Het gewogen gemiddelde wordt meteen automatisch berekend.