Gemiddelde berekenen? Online gemiddelde berekenen!

Wil je het gemiddelde van twee of meer waarden berekenen?

Het gemiddelde is de som van alle getallen, gedeeld door het aantal getallen.

Je kunt het gemiddelde op deze pagina online berekenen. Je vindt hieronder namelijk twee calculators voor het berekenen van het gemiddelde:

  1. Voor het berekenen van het gemiddelde van 2 verschillende waarden
  2. Voor het berekenen van het gemiddelde van maximaal 10 verschillende waarden

Je kunt elke mogelijke waarde invullen. Vul bij de tweede calculator ook in hoeveel waarden je in totaal ingeeft, en vul de bijbehorende hoeveelheid aan waarden in.

Heb je waarden met een bepaalde weging? Gebruik dan onze gewogen gemiddelde calculator.