Weerstand berekenen (Ohm) met spanning (Volt) en stroom (Ampere)!

Wil je de weerstand in Ohm (Ω) berekenen met de spanning in Volt en de stroom in Ampère (A)?

Elektrische weerstand is de mate van tegenstand die de stroom ondervindt in een stroomkring.

De formule om de weerstand te berekenen, komt voort uit de wet van Ohm:

Spanning (U) = Stroom (I) × Weerstand (R)

Daaruit volgt dus deze formule voor het berekenen van de weerstand:

Weerstand (R) = Spanning (U) / Stroom (I)

Hierbij wordt de weerstand uitgedrukt in Ohm, de spanning in Volt, en de stroom in Ampère.

Hieronder vind je een calculator waarmee je de weerstand in Ohm kunt berekenen aan de hand van de spanning in Volt en de stroom in Ampère. Je kunt elke mogelijke waarde invullen. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.