Vermogen berekenen (in Watt) met spanning (Volt) en stroom (Ampere)? Calculator!

Wil je het vermogen in Watt (W) berekenen met de spanning in Volt (V) en de stroom in Ampère (A)?

Elektrisch vermogen is hoeveel elektrische energie er per seconde wordt omgezet in een andere energiesoort. Bij een oven dus bijvoorbeeld van elektrische energie naar warmte.

Bij gelijkspanning is de formule voor het berekenen van het vermogen als volgt:

Vermogen (P) = Spanning (U) × Stroom (I)

Hierbij wordt de het vermogen uitgedrukt in Watt, de spanning Volt, en de stroom in Ampère.

Hieronder vind je een calculator waarmee je het vermogen in Watt kunt berekenen aan de hand de spanning in Volt en de stroom in Ampère. Je kunt elke mogelijke waarde invullen. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.