Hoeveel uur in een week? Uren naar weken omrekenen!

Wil je de tijd in weken omrekenen naar uren? Of juist van weken naar uren?

De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 week = 168 uur
  • uur ≈ 0.00595238 weken

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid uren of uren invoeren om dit om te rekenen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 1, 2, of 4 weken zijn in uren? Of juist hoeveel 1000 uur is in weken? Vul dit getal in, en het wordt meteen automatisch uitgerekend.