Uren naar dagen omrekenen, en dagen naar uren? Calculator!

Wil je de tijd in dagen omrekenen naar uren? Of juist van uren naar dagen?

De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 dag = 24 uur
  • 1 uur ≈ 0.041667 dag

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid uren of dagen invoeren om dit om te rekenen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 1, 2, of 7 dagen zijn in uren? Of juist hoeveel 10000 uren zijn in dagen? Vul dit getal in, en het wordt meteen automatisch uitgerekend.