Uren naar dagen omrekenen, en dagen naar uren? Calculator!

Wil je de tijd in dagen omrekenen naar uren ? Of juist van uren naar dagen?

De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 dag = 24 uur
  • 1 uur ≈ 0.041667 dag

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid uren of dagen invoeren om dit om te rekenen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 1, 2, of 7 dagen zijn in uren? Of juist hoeveel 10000 uren zijn in dagen? Vul dit getal in, en het wordt meteen automatisch uitgerekend.