Tijd berekenen met afstand en snelheid? Calculator! (km/uur, m/s)

Wil je de tijd (reistijd) berekenen aan de hand van de afstand (verplaatsing) en snelheid in km per uur? Op deze pagina vind je de formule voor het berekenen van de tijd, en online calculator om dit meteen te doen.

De formule voor het berekenen van de tijd met afstand en snelheid is als volgt:

tijd = afstand / gemiddelde snelheid

Deze formule wordt ook wel weergegeven als:

∆t = ∆x / v gem

In deze formule staat ∆t voor de verstreken tijd: het verschil (∆) in tijd (t) tussen het begin en eind van de verplaatsing. De verplaatsing wordt aangegeven met ∆x, namelijk het verschil (∆) in plaats tussen het begin en eind van de gebruikte tijd. Hier staat ‘v gem’ voor snelheid. De letter ‘v’ wordt gebruikt vanwege de Engelstalige term ‘velocity‘.

Meteen de tijd berekenen met afstand en snelheid? Gebruik dan de onderstaande calculator!

Je kunt hierbij kiezen of je de afstand in meter of in kilometer in wil vullen. Vul vervolgens de gemiddelde snelheid in. Hierbij kun je kiezen uit kilometer per uur (km/uur) of meter per seconde (m/s). Vervolgens wordt meteen de tijd uitgerekend, en krijg je de uitkomst zowel in uren, minuten, als in seconden.

Je kunt in deze calculator elke denkbare waarde invullen. Zo kun je bijvoorbeeld je reistijd berekenen als je met 100 km per uur reist.