Stroomsterkte (Ampere) berekenen met spanning (Volt) en weerstand (Ohm)!

Wil je de stroomsterkte in Ampère (A), berekenen met de spanning in Volt (V) en de weerstand in Ohm (Ω)?

Elektrische stroom is het transport van een elektrische lading. Bij een hoge stroomsterkte is er dus een grote verplaatsing aan elektrische lading. De stroomsterkte is afhankelijk van de spanning en de weerstand.

De formule om de stroomsterkte te berekenen komt voort uit de wet van Ohm:

Spanning (U) = Stroom (I) × Weerstand (R)

Daaruit volgt dus deze formule voor het berekenen van de stroom:

Stroom (I) = Spanning (U) / Weerstand (R)

Hierbij wordt stroom uitgedrukt in Ampère, spanning in Volt, en weerstand in Ohm.

Hieronder vind je een calculator waarmee je de stroomsterkte in Ampère kunt berekenen aan de hand van de spanning in Volt en weerstand in Ohm. Je kunt elke mogelijke waarde invullen. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.