Spanning berekenen (in Volt) met stroom (Ampere) en weerstand (Ohm)!

Wil je de spanning in Volt (V) berekenen met de stroom in Ampère (A), en weerstand in Ohm (Ω)?

Elektrische spanning, ook wel elektrisch potentiaalverschil of voltage, is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten. Bijvoorbeeld de plus- en de minpool van een batterij of accu.

De formule om de spanning uit te rekenen, staat ook wel bekend als de wet van Ohm:

Spanning (U) = Stroom (I) × Weerstand (R)

Hierbij wordt de spanning uitgedrukt in Volt, de stroom in Ampère, en de weerstand in Ohm.

Hieronder vind je een calculator waarmee je de spanning in Volt kunt berekenen aan de hand van stroom in Ampère en weerstand in Ohm. Je kunt elke mogelijke waarde invullen. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.