Seconden naar minuten omrekenen, en minuten naar seconden? Calculator!

Wil je de tijd in seconden (s) omrekenen naar minuten (min)? Of juist van minuten naar seconden?

De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 minuut (min) = 60 seconden (s)
  • 1 seconde ≈ 0.01666 minuut (min)

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid seconden of minuten invoeren om dit om te rekenen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 5, 10, 12, 15, of 30 minuten zijn in seconden? Of juist hoeveel 1000 seconden zijn in minuten? Vul dit getal in, en het wordt meteen automatisch uitgerekend.