Percent Encoding / URL Encoding tool

Met de tool hieronder kun je gebruik maken van ‘percent encoding‘. Hierbij worden bepaalde elementen van een link omgezet naar UTF-8 formaat.

Op deze pagina tools om een link zonder encoding te encoderen, en een tool om een geëncodeerde link te decoderen.

1. Percent encoding van een link toepassen

Voer een link zonder percent encoding in, en de link met encoding wordt automatisch aangemaakt.
Zonder encoding:
Met encoding:

2. Percent decoding van een link toepassen

Voer een link mét percent encoding in, en de gedecodeerde link wordt automatisch aangemaakt.
Met encoding:
Zonder encoding: