Oppervlakte cirkel berekenen? Gebruik deze calculator!

Wil je de oppervlakte van een cirkel berekenen? De formule hiervoor is:

A = r² × π
A = d² × π / 4

In deze formule staat de A voor oppervlak (‘Area‘), en de r voor de straal (radius) van de cirkel. Bij de alternatieve formule staat de d voor de diameter.

De straal is de afmeting van het middelpunt tot de buitenrand van de cirkel. Heb je niet de straal, maar de diameter van de cirkel? Je kunt dan eerst delen door 2 om de straal te vinden, of de alternatieve formule gebruiken om meteen de oppervlakte te berekenen.

In de calculators hieronder kun je de straal of de diameter invoeren. De oppervlakte van de cirkel wordt dan meteen automatisch berekend.

Het resultaat in de bovenstaande calculators wordt afgerond op 5 decimalen.