Van mg naar gram? Milligram naar gram omrekenen (en g naar mg)!

Wil je gewicht (eigenlijk massa) in milligram (mg) omrekenen naar gram (g)? Of juist van gram naar milligram?

De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 milligram (mg) = 0.001 gram (g)
  • 1 gram (g) =  1000 milligram (mg)

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in milligram of gram invullen om dit om te rekenen. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 500, 1000, of 2000 milligram is in gram? Of juist hoeveel 5 gram is in milligram? Vul dit getal dan in. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.