Mijl naar km & km naar mijl omrekenen? Gebruik deze calculator!

Wil je de afstand ofwel lengte in mijl (mile), omrekenen naar kilometer (km)? Of juist van kilometer naar mijl? De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 mijl (mi) = 1,609344 kilometer
  • 1 kilometer (km) =  0,621371192 mijl

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in mijl of kilometer invullen om dit om te rekenen. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.

Het resultaat in de bovenstaande calculators wordt afgerond op 6 decimalen.