Lichtjaar naar km omrekenen & km naar lichtjaar: calculator!

Wil je de lengte in lichtjaar (lj) omrekenen naar kilometer (km)? Of juist van km naar lichtjaar?

Een lichtjaar is de lengte die er in een jaar (365.25 dagen van elk 86400 seconden) wordt afgelegd met de lichtsnelheid (299792458 m/s).

Uitgedrukt in kilometers is een lichtjaar dus: 9460730472580.8 kilometer (km), ofwel zo’n 9460 miljard kilometer.

Wil je lichtjaren omrekenen naar km, of kilometers naar lichtjaar? Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in lichtjaar of km invullen om dit om te rekenen. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.

Het resultaat in de eerste calculator wordt afgerond op 1 decimaal, en bij de tweede calculator op 5 decimalen.