Van kilometer naar millimeter? Km naar mm omrekenen (en mm naar km)!

Wil je lengte in kilometer (km) omrekenen naar millimeter (mm)? Of juist van mm naar km? De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 kilometer (km) = 1000000 millimeter (mm), ofwel 1 miljoen millimeter
  • 1 millimeter (mm) = 0.000001 kilometer (km), ofwel 1 miljoenste kilometer

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in km of mm invullen om dit om te rekenen. Reken bijvoorbeeld uit hoeveel 2 miljoen mm is in km, of 10 km in mm. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.