Hoeveel seconden in een jaar? Jaar naar seconden omrekenen!

Wil je de tijd in jaar omrekenen naar seconden (s)? Of juist van seconden naar jaar?

De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 jaar = 31536000 seconden (s), ofwel zo’n 31.5 miljoen seconden
  • 1 seconde ≈ 3.170979 × 10⁻⁸ jaar

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid seconden of jaren invoeren om dit om te rekenen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 2, 5, of 10 jaar is seconden? Of juist hoeveel 1 miljard seconden is in jaar? Vul dit getal in, en het wordt meteen automatisch uitgerekend.

De aanname van de calculator is één normaal kalenderjaar, van 365 dagen.