GWh naar kWh? Gigawattuur naar kilowattuur omrekenen (en kWh naar GWh)!

Wil je de energie in gigawattuur (GWh) omrekenen naar kilowattuur (kWh)? Of juist van kilowattuur naar gigawattuur? De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 gigawattuur (GWh) = 1000000 kilowattuur (kWh), ofwel 1 miljoen kWh
  • 1 kilowattuur (kWh) = 0.000001 gigawattuur (GWh), ofwel 1 miljoenste kWh

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in kilowattuur of gigawattuur invullen om dit om te rekenen. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 2, 5, of 10 GWh is in kWh? Of juist hoeveel 2 miljoen GWh is in kWh? Vul dit getal dan in. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.