GW naar kW? Gigawatt naar kilowatt omrekenen (en kW naar GW)!

Wil je het vermogen in gigawatt (GW) omrekenen naar kilowatt (kW)? Of juist van kilowatt naar gigawatt? De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 gigawatt (GW) = 1000000 kilowatt (kW), ofwel 1 miljoen kW
  • 1 kilowatt (kW) = 0.000001 gigawatt (GW), ofwel 1 miljoenste kW

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in kilowatt of gigawatt invullen om dit om te rekenen. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 2, 5, of 10 GW is in kW? Of juist hoeveel 2 miljoen GW is in kW? Vul dit getal dan in. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.