GJ naar kWh? Gigajoule naar kilowattuur omrekenen (en kWh naar gJ)!

Wil je de energie in gigajoule (gJ) omrekenen naar kilowattuur (kWh)? Of juist van kilowattuur naar gigajoule? De verhouding tussen deze twee eenheden is als volgt:

  • 1 gigajoule (gJ) ≈ 277.78 kilowattuur (kWh)
  • 1 kilowattuur (kWh) = 0.0036 gigajoule (gJ)

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in kilowattuur of gigajoule invullen om dit om te rekenen. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 2, 5, of 10 gJ is in kWh? Of juist hoeveel 20, 50, 100, of 1000 kilowattuur is in gigajoule? Vul dit getal dan in. De berekening wordt meteen automatisch uitgevoerd.