Faculteit berekenen? Online faculteit (factorial) rekenmachine!

De faculteit (Engels: factorial) van een getal berekenen? In de wiskunde is de faculteit van een natuurlijk getal n, het product (de vermenigvuldiging) van de getallen 1 tot en met het getal n.

De faculteit van een getal wordt aangegeven met een ‘uitroepteken’ achter het getal. Zo wordt de faculteit van het getal 5, dus geschreven als: 5!

Omdat de faculteit van een getal gelijk staat aan het product van getallen 1 t/m n, staat 5! dus gelijk aan: 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120.

Wil je de faculteit berekenen? Hieronder een online rekenmachine waarmee je de faculteit van elk denkbaar getal meteen kunt uitrekenen.