Dozijn naar gros, of gros naar dozijn omrekenen? Calculator!

Wil je een hoeveelheid in dozijnen omrekenen naar gros? Of juist van gros naar dozijn?

Hieronder de verhouding tussen dozijn en gros:

  • 1 gros = 12 dozijn (en 144 stuks)
  • 1 dozijn = 1/12e gros (en 12 stuks)

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid in dozijnen of gros invoeren om dit om te rekenen.

Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel dozijn er in 1, 2, of 10 gros zitten? Of juist hoeveel 24 dozijn is in gros? Vul dit getal in, en het wordt meteen automatisch uitgerekend.