Hoeveel dagen in een jaar? Dagen naar jaren omrekenen!

Wil je de tijd in dagen omrekenen naar jaar? Of juist van jaren naar dagen?

Een jaar is de tijd die de aarde erover doet om één volledige rondgang om de zon te maken. Dat is géén exact getal:

  • 1 jaar ≈ 365,24219 dagen

Omdat dit geen exact getal is, wordt er hiervoor gecompenseerd in kalenderjaren:

  • De meeste ‘normale’ kalenderjaren zijn 365 dagen. Als je het jaartal kunt delen door vier (zoals het jaartal 2020), dan is het een zogenaamd schrikkeljaar. Een schrikkeljaar heeft één extra dag, dus 366 dagen. Met deze stap komt een gemiddeld kalenderjaar uit op 365.25 dagen.
  • Om dit nog accurater te maken, is er nog een uitzondering gemaakt. Namelijk: als het jaartal ook deelbaar is door 100; dan is het géén schrikkeljaar.
  • En ook daarop is nóg een uitzondering: als je het jaar ook kunt delen door 400, dan is het juist weer wél een schrikkeljaar.

Door deze twee uitzonderingen komt een kalenderjaar gemiddeld uit op 365,2425 dagen.

Wil je uitrekenen hoeveel dagen er in meerdere jaren zitten? Bijvoorbeeld hoeveel dagen er in 2, 5, of 10 jaar zitten? Of hoeveel jaar 10000 dagen zijn?

Met de calculators hieronder kun je elke hoeveelheid dagen of jaren invoeren om dit om te rekenen. Het uitgangspunt van de calculators is dat 1 jaar gelijk staat aan 365,24219 dagen.

Het resultaat in bovenstaande calculators wordt afgerond op 5 decimalen.